Harold Pinter

«2PINTER3» es conforma a partir de dues (2) obres curtes del recent Premi Nobel Harold Pinter: Paisaje (1968) i veus familiars (1981). Diferents époques en un aurtor que, malgrat els canvis que evidencien les seves obres, ha mantingut – i manté- constants que es dibuixen en el contingut de qualsevol d’elles. Simbòlicament hem indentificat eixa constant amb el tres (3).

En obres com aquestes, on l’aïllament i la distància respecte a l’altre és més que evident, hi apareix sempre un tercer que mou el drama. El conficte vingut per la intranquil.litat que origina aqueix tercer, obliga els personatges a parlar.

En ambdues obres, la paraula transporta el pes dels fets. Les vides que parlen són cossos de so. Els moviments estan condensats en els seus discursos. Només en el seu interior, les coses es mouen per moments a gran velocitat.

Tan Paisaje como Veus familiars foren primer radiades per la BBC i posteriorment representades a L’Aldwych Theatre i al National Theatre respectivament.

El personatges no s’escolten entre si. S’entrecreuen els monòlegs sense possibilitat d’encontre, de comunicació. Acció posada en el verb. Presències que pugnen per trobar una identitat. Fets que perden l’objectivitat en ser recreats per construir una nova memòria des seu passat.

Coproducción Teatro Círculo y Angela Albiach.