PROGRAMACIÓ SUSPESA TEMPORALMENT PER CIRCUMSTÀNCIES EXTRAORDINÀRIES