Política de privacidad

I. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui és el responsable de les seues dades?

 • Titular: Círculo de la Escena S.L.
 • Domicili social: C / Prudenci, Alcon i Mateu nº 3 Bajo D, dp: 46020, València, Espanya.
 • Correu electrònic: admon@teatrocirculo.com
 • Web: https://www.teatrocirculo.com

II. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES I CATEGORIES DE DADES TRACTADES

Quines categories de dades tractem?

Depenent de la Plataforma, Teatro Círculo tracta les següents categories de dades:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, adreça postal, adreça de correuelectrònic, codi postal, telèfon.
 • Si l’usuari no elsfacilités, no será possible, en determinats casos, atendre la seua sol·licitud.
 • En cas que l’usuari facilite dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment dels mateixos i es compromet a traslladar-li la información continguda en aquesta clàusula, eximint a Teatro Círculo de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

Amb quina finalitat i durant quant de temps tractarem les seves dades personals?

TEATRO CÍRCULO, tractarà les dades de l’usuari, de manera manual i / o automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

 • Remetre periòdicament (a través de correu electrònic i / o via postal) comunicacions electròniques de notícies relacionades amb les activitats de TEATRO CÍRCULO, llevat que s’indique el contrari o l’usuaris’opose o revoque el seu consentiment.

Quant de temps guardem les seves dades?

TEATRO CÍRCULO conservarà les dades personals dels usuaris durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les qualsvan ser recollides, mentre no revoque els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la información bloquejada els terminis legalment establerts, en tot cas, el termini de 5 anys o el termini establert per llei per a qualsevol acció que puga esdevenir del tractament.

Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

TEATRO CÍRCULO per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seua pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

 • Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i elsservidors de TEATRO CÍRCULO.
 • Encriptació de la informació en els propis servidors de TEATRO CÍRCULO.

III. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per altractament de les seues dades?

 • La legitimació per altractament de les dades de l’usuari per part de TEATRO CÍRCULO per dur a terme el registre de l’usuari en el formulari es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat per al cas concret.
 • El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics amb notícies relacionades amb les activitats de TEATRO CÍRCULO, es basen en l’interès legítim de TEATRO CÍRCULO per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.
 • Els consentiments obtinguts per a les finalitats esmentades són independents de manera que l’usuari podrà revocar un o diversos d’ells no afectant als altres.
 • Igualment es podrá utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de TEATRO CÍRCULO.

COMUNICACIONS DE DADES

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

 • Les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en virtut del que estableix la Llei.

DRETS DELS USUARIS

Quins drets té l’interessat?

 • Pot enviar-nos unescrit TEATRO CÍRCULO C/ / Prudenci, Alcon i Mateu nº 3 Bajo D, dp: 46020, València, Espanya. (En endavant, l’ “Adreça”) o si disposa de signatura digital expedit per la Fàbrica Nacional de Monedai Timbre, a través del correu electrònic admon@teatrocirculo.com, els següents drets:

– Revocar els consentiments atorgats.

– Obtenir confirmació sobre si en TEATRO CÍRCULO  s’estan tractant dades personals que el concerneixen o no.

– Accedir a les seues dades personals.

– Rectificar les dades inexactes o incompletes.

– Sol·licitar la supressió de les seuesdadesquan, entre altresmotius, les dades ja no siguen necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

– Obtenir de TEATRO CÍRCULO la limitació del tractament de les dadesquan es complisca alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

– En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seues dades, els interessats podrán oposar-se al tractament de les seues dades.

– Obtenir intervenció humana a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades a adoptades per part de TEATRO CÍRCULO, si escau.

– Sol·licitar la portabilitat de les seues dades.

– Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) quan l’interessat considere que TEATRO CÍRCULO ha vulnerat els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.